Hywel Dda University Health Board

Employer Information

Address

Corporate Offices, Ystwyth Building
Hafan Derwen, St Davids Park
Jobswell Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3BB
UK

Telephone

resourcing.hyweldda.hdd@wales.nhs.uk

Fax

Description

Hywel Dda University Health Board provides healthcare services to a total population of around 372,320 throughout Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. It provides Acute, Primary, Community, Mental Health and Learning Disabilities services via General and Community Hospitals, Health Centres, GP's, Dentists, Pharmacists and Optometrists and other sites.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 372,320 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acìwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu trwy Ysbytai Cyffredinol a Chymunedol, Canolfannau Iechyd, Meddygfeydd Teulu, Deintyddion, Fferyllfeydd, Optometryddion a safleoedd eraill.

Website

http://www.hyweldda.wales.nhs.uk/

Main Contact

Resourcing Department

General Enquiries Email Address

resourcing.hyweldda.hdd@wales.nhs.uk

Address for postal application

View jobs from this employer

  • Disability Confident Employer
  • Employer Recognition Scheme Gold
  • Mindful Employer Logo
  • Smoke Free Logo
  • Age Positive Logo
  • Stonewall Silver Employer 2022
  • Welsh Core Principles Toolkit
  • Carer Confident Logo