Gallwch chwilio am swyddi, dod o hyd i swyddi sy'n cyfateb i'ch sgiliau, a gwneud cais am swyddi yn y GIG ar lein. Cofrestrwch nawr er mwyn derbyn Swyddi-dros-yr-Ebost i weld swyddi gwag sy'n addas i'ch chwiliad bob dydd.

Y newyddion diweddaraf

Newidiadau i’r gyfraith ym maes diogelu data - beth rydym yn ei wneud
Oherwydd newidiadau deddfwriaethol arfaethedig ar ffurf y Rheoliad Diogelu Data ...
Polisi Defnydd Cymeradwy wedi’i Adolygu
O ddydd Mawrth, 14 Tachwedd 2017 ymlaen, pan fyddwch yn mewngofnodi i’ch cyfr...
Arolwg Boddhad Cwsmeriaid NHS Jobs 2015
Mae eich barn am NHS Jobs yn bwysig i ni ac felly byddem yn ddiolchgar pe gallec...
Gweld yr holl newyddion

Ynglŷn â NHS Jobs

Caiff tua 25,000 o swyddi gwag eu hysbysebu ar y wefan hon bob mis. Os ydych yn bwriadu dechrau neu ddatblygu eich gyrfa yn y GIG, y wefan hon yw'r man cychwyn.

Darllenwch ragor am yr hyn sydd gan y wefan hon i'w gynnig.

Porwch am swyddi drwy ddewis y math o swydd, y ddinas neu'r rhanbarth drwy ddefnyddio'r dolennau isod.